Tallers Elpa
cat esp eng fra  
contacte
empresa serveis filosofia localitzacio noticies borsa de&nbsptreball


1. Dades del lloc web

El web www.tallerselpa.com és un domini d'Internet de titularitat de Tallers Elpa S.L. i és el seu únic web oficial.

Tallers Elpa S.L., amb NIF B17055328, té l'adreça a Carrer de les Terres Blanques, 10, 17740 Vilafant, GIRONA. Telèfon 0034 972 514874.

2. Drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc www.tallerselpa.com pertanyen a Tallers Elpa S.L., llevat que s'indiqui una titularitat diferent.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar-ne l'autorització.

Les marques, signes distintius i logotips que apareguin en aquest lloc web són propietat de Tallers Elpa S.L., si no s'indica una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

3. Modificacions

Amb la finalitat de millorar les prestacions del web, Tallers Elpa S.L. es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del web, de forma unilateral. Així mateix Tallers Elpa S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals.

4. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

Tallers Elpa S.L., titular del domini d'aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

5. Cookies

Tallers Elpa S.L. no utilitza cookies en el seu web per a la captació de dades personals identificatives dels usuaris. L'ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar als usuaris l'accessibilitat i navegació segura del lloc web.

En relació amb els usuaris anònims del web de Tallers Elpa, únicament es registra informació sobre el nombre de visites, temps d'accés i pàgines vistes, etc. en els fitxers històrics o logs, amb la finalitat exclusivament estadística de comptabilitzar visites als seus continguts.

6. Protecció i cessió de dades personals

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en els formularis del web seran objecte de tractament i s'inclouran en el nostre fitxer informatitzat, del qual Tallers Elpa S.L. n'és el responsable.

Les dades personals subministrades per mitjà dels formularis s'utilitzaran amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d'informació i la sol·licitud de treball.

Tallers Elpa S.L. es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

7. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l'usuari.

8. Drets de les persones interessades

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l'adreça electrònica mail@tallerselpa.com, o a l'adreça postal de les oficines de Tallers Elpa S.L., Carrer de les Terres Blanques, 10, 17740 Vilafant, GIRONA. Telèfon 0034 972 514874.

Carrer de les Terres Blanques, 10 · 17740 VILAFANT
Ap. Correus 137 · 17600 FIGUERES (Girona - SPAIN)
Tel. 0034 972514874 · Fax 0034 972 514880 · mail@tallerselpa.com